Indian Music Discographies

 

Indian Music: Selective Discographies

Bhimsen Joshi

(b. 1922)

 

 

 

 

Bhimsen Joshi: List of Classical Vocal Recordings

(excluding religious & film recordings in Hindi, Kannada & Marathi)

      78rpm recordings  
   
  1a             GE 3454          Multani                       sahib jamal tu to payo                                       RECORDS
  1b                                    Bhairavi                     nahi parat maiko chaina                                          01
 
  2a            GE 3509           Shankara                   kala na pare
  2b                                    Suha kanada              kanan sunai de 
 
  3a            GE 3710           Basant                        gund gund gund lao
  3b                                   Miya malhar                mohamad shah rangile 
 
  4a            GE 88243         Puriya                         baje jhananana   
  4b                                   Shudha kalyan              batiya duharaawe                                   MP3 Excerpt
 
    EP Recordings
 
  1a   1961    7EPE 1210        Mishra Kafi                 piya to manat nahi                                                 05
  1b                                    Darbari kanada           jhanak jhanakwa more bichuwa 
 
  2a  1961     7EPE 1234       Bhairavi                      jo bhaje hari ko sada
  2b                                   Abhogi                         charan dhar ayo   
 
 3a  1962     7EPE 1246       Miya ki todi                  eri mai aaj
 3b                                    Jogiya                         piya ke milan ki aas
 
  LP Recordings 
 
  1a  1960   HMV ECLP 2253 Miya malhar                 kareem naam tero / mohmadsha rangile          
  1b                                   Puriya kalyan                aaj so banaa / bahut din beeta
 
  2a  1961   ECLP 2264         Lalat                           rainaka sapna / bhaeeli bhor jhanjarawa baje
  2b                                   Shudha kalyan              tumbina kaun khabariya le / ras bhini bhini aawe 
 
  3a  1962   ECLP 2276         Malkauns                     pag lagan de / rangaraliya karat sautan ke saath         10
  3b                                   Marubihag                    rasiya ho na ja / tarpata raina dina 
 
  4a  1963   EALP 1280         Miya ki todi                 daiya baat dubhar bhaiee / langar kakariya jina maro
  4b                                   Puriya dhanashri           paar karo araj suno
                                       M. gara thumri             jadu bhareli kaun albeli ki naar 
 
  5a  1967   EALP 1321         Multani                        e gokul gaoko chora re / kangan mundariya mori
  5b                                   Yaman kalyan               piya bin ratiya / eri ali piya bin 
 
  6a  1968    EALP 1328        Chaya                          tan man dhan sab unpar
  6b                                   Chaya malhar               sakhi shyam nahi aye
  6c                                   Darbari kanada            aur nahi kachu kamke
  6d                                   Suha kanada                 tu hai mohamadsha 
 
  7a  1968    ECLP 5010        Komal rishabh asavari   sab mera wohi sakal jagat ko / mai to tumor daas
  7b                                   Marwa                         ab mil ayo apne piya ke / bangari mori murak gayee 
 
  8a  1971     ECLP 1501        Lalit bhatiyar               o kartar                                                                15
  8b                                   Kalashree                     dhan dhan mangal gaao / dhan dhan bhag suhag tero 
 
  9a  1973    ECLP 1321         Puriya                         pyar de gar lagyo / ghadiya ginat jaata
  9b                                   Durga                           tu ras kan re / chatura sughara balamawa 
 
  10a  1973     ECLP 1515       Gaud sarang                souyon mainu datadi / we yar nazar nahi awanda
  10b                                  Brindabani sarang         tum rab tum sahib / jaun mai tope balihari 
         1975                         Tilak kamod                  tirath ko sab kare / man mein mohan biraje
 
  11a   1980     ECSD 2858    Jaijaiwanti                   kanchan singhasan/ jhanan jhanan payal baje
  11b                                   Shudha kedar               sohe lala ri/ sawan ki bundaniya 
 
  12a   1981     ECSD 2879     Sur malhar                  garjat aye                                                            19
  12b                                   Marwa Shri                 sab jagat guniyan ko sukh deejo data
  12c                                   Marwa                         tarana  

   Later Recordings of other ragas

 
Ahir bhairav           rasiya mhara/aas lagi main to tumri        NRCD 8004
  Bahar                                                                             3422 PCBA 91002
  Bageshwari bahar                                                            CDA-A97011 (1997) / TDICL 015P (1999)
  Basant                  phagwa brij dekhana                               NR 0 1504 (1997)
  Bhairav                                                                           3439 PCBBRI 123/(with balamuralikrishna) NRCD 0088 (1994/1997)
  Bhimpalas              ab to badi der bhaila/brij me dhoom          13610 PCB VCBC 007 / MCDN 181 Melody
  Bibhas                                                                             NRCD 0125 (1987/2000)
  Bihag                    kaise such sove/lat uljhi suljhaja             STCS 04B 7564 /CD PSLP 5532 (1992)
  Deskar                                                                            AMH 127
  Gaud malhar                                                                    STCS 4B 7496
  Gauri                                                                              TDICL 015P (1999)
  Gorakh kalyan                                                                 NRCD 0127 (1986/2000)
  Gujri todi             aj more man lago/begun gun gave               13610 PCB VCBC 007 / MCDN 181 Melody
  Hemavati                                                                         NRCD 0126 (1990/2000)
  Hindol                  saheliya jao mangal gao/laql jinkar ho         CD-A01042 (2001)
  Hindol bahar                                                                    3422 PCBA 91002
  Hindolita                                                                          AMH 125/CDA-A97011 (1997)
  Jaijaiwanti-Nat                                                               CDA-A97011 (1997)
  Jaunpuri              brijrajmohani jaani                                  CD-A97007 (1970s/1997), STCS 850306 / CD PSLP 5815 (1994)
  Kaushi kanada       rajan ke sirtaj/kahe karat mose barjori    NRCD8003
  Khamaj bhatiyar    piya nahi aye                                        CD-A01042 (2001)
  Khambavati                                                                     NRCD 0126 (1988/2000)
  Lalita-Gauri                                                                    NRCD 0021 (1985)
  Madhuwanti                                                                     NRCD 0126 (1990/2000)
  Maluha kedar                                                                  NRCD 0127 (1990/2000)
  Marwa                 ab mila aye apne piyako/mori muraka gayi   PCB 13741 50577 / CD-50577 (1996)
  Marwa                 guru bin gyan                                         NRCD 8005
  Megh                                                                              NRCD 0128 (1986/2000)
  Megh malhar                                                                    3419 PCBA 91027
  Multani                                                                            CDSNCD 70492
  Multani               tu to sahib jamal/nainaname aan baan          CD-A97005 (1950s/1997)
  Nayaki kanada                                                                 NRCD 0128 (1986/2000)
  Patdeep              dhan dhan bhag/piya nahi aye                      STCS 850307 / CD PSLP 5815 (1994) / D4HV1607 (1995)
  Ramkali                                                                            3387 PCB / AMH 125 / CD A-91004 (1991)
  Shankara            so janu re / kal na pare                             CDNF1 50116 (1994)
  Shudha sarang     sundar kanchan bares/ab mori baat             NRCD8005
  Suha sugarai                                                                     NRCD 0128 (1986/2000)
  Tilak kamod        tirath ko sab kare/man me mohan birje         CD-PSLP 5022(1988)/5652(1993)/CD-50620 (1996)
  Yaman                kahe sakhi kaiseke / eri ali piya bin             CD SHCV1105
  Yaman                dayi piya bin kaise tarogi                           CDNF1 50116 (1994)
  Yamani bilawal                                                                   (1965)
  Yaman kalyan      piya ki najariya jadu bhari                          CDNF1 50116 (1994)
  Yaman kalyan      dai piya bin/shyam bajaye                           CD-A97006 (1960s/1997)

    Two commemorative sets of Cassettes/CDs of special value:

    Siddhi: In Eternal Quest ("Live" recordings c.1950s-80s: 12 vols. Magnasound 2000 D4HV2837/48)  

  1. Raga Miyan Ki Todi         - Vilambit Bandish In Ektaal "Changay Nainanava"    

  2. Raga Miyan Ki Todi             - Drut Bandish In Ektaal "Eri Mayee Aaj Shubha-Mangal Gaavo"     

  3. Raag Ramkali               - Vilambit Bandish In Teentaal "Darbara Dhavoon"    

  4. Raag Ramkali               - Drut Bandish In Teentaal "Sagari Rein Ke Jaagi"     

  5. Raga Gand Sarang              - Vilambit Bandish In Ektaal "Saiyan Mainoo Dattadi"    

  6. Raga Gand Sarang              - Drut Bandish In Teentaal "Veyaa Nazar Nahin Aavenda"    

  7. Raga Bhimpalasi             - Vilambit Bandish In Jhaptaal "Rachana Sohe"    

  8. Raga Bhimpalasi                  - Drut Bandish In Teentaal "Brij Mein Dhoom Machayee"    

  9. Raga Puriya Dhanashree     - Vilambit Bandish In Ektaal "Ab To Ritu Maan"     

  10. Raga Puriya Dhanashree    - Drut Bandish In Teentaal "Paayaliya Jhankaar"    

  11. Raga Yaman               - Vilambit Bandish In Ektaal "Kahe Sakhi Kaise Kariye"    

  12. Raga Yaman                      - Drut Bandish In Teentaal "Shyam Bajaaye Aaj Muraliya"    

  13. Raga Shuddh Kalyan          - Vilambit Bandish In Ektaal "Maundar Baaje"    

  14. Raga Shuddh Kalyan          - Drut Bandish In Teentaal "Rasa Bheeni Bheeni Aayee"    

  15. Raga Kedar               - Vilambit Bandish In Ektaal "Sohe Laraa Ri"    

  16. Raga Kedar                      - Drut Bandish In Ektaal "Saawan Ki Boondaniya"    

  17. Raga Durga                      - Vilambit Bandish In Ektaal "Too Rasa Kanha"    

  18. Raga Durga                      - Drut Bandish In Teentaal "Chatur Sukhada Baalamava"    

  19. Raga Shankara                 - Vilambit Bandish In Ektaal "Aadi Mahadev"    

  20. Raga Shankara                 - Drut Bandish In Teentaal "Kalanaa Paray"    

  21. Raga Darbari Kanada        - Vilambit Bandish In Ektaal "Mein Bharosay Apne Ram Ke"    

  22. Raga Darbari Kanada     - Drut Bandish In Teentaal "Jhanak Jhanakvaa"    

  23. Raga Miyan Malhar          - Vilambit Bandish In Ektaal "Karim Naam Tero"    

  24. Raga Miyan Malhar          - Drut Bandish In Ektaal "Ata Dhoom"

 

  Legends - Pandit Bhimsen Joshi: Gaansamrat (Reissued LP material: 5 vols. HMV/Saregama 2001) 

 

  1. Raga Lalit                          - Khayal Vilambit Ektaal "Rain Ka Sapna" / Khayal Drut Teental "Langar Kankariya"    

  2. Raga Miyan Ki Todi            - Khayal Vilambit Ektaal "Daiya Baat Dubar" / Khayal Drut Teental "Langar Kankariye"    

  3. Raga Komal Rishabh Asavari Todi - Vil. Ektaal "Sab Mera Wohi Sakal Jagat Ko" / Khayal Drut Teentaal "Main To Tumro Daas"    

  4. Raga Lalit Bhatiyar           - Khayal Teentaal "O Kartar"    

  5. Raga Gaud Sarang             - Khayal Vilambit Ektaal "Saiyo Mainoo Datadi" / Khayal Drut Teentaal "Veya Nazar Nahin Aavanda"    

  6. Raga Sur Malhar               - Khayal Vilambit Ektaal "Garjat Aaye" / Khayal Drut Teentaal "Badarwa Barsan Lage"    

  7. Raga Multani                     - Khayal Vilambit Ektaal "Gokul Gaamka Chhora" / Khayal Drut Teentaal "Kangan Mundariya Mori"    

  8. Raga Marwa                      - Khayal V. Ektaal "Ab Mil Aaye Apne Piyake" / Khayal Drut Teentaal "Bangri Mori Murak Ghai Chhand"    

  9. Raga Marwa Shri               - Khayal Vilambit Ektaal "Sab Jagat Ke Guniyan Ko Sukh Deejo Data"    

  10. Raga Marwa                     - Tarana Teentaal    

  11. Raga Pooriya                     - Khayal Vilambit Ektaal "Pyare Re Gar Lago" / Khayal Drut Teentaal "Ghari Ye Ginat Jaat"    

  12. Raga Yaman Kalyan           - Khayal Vilambit Jhaptaal "Ay Piya Bin Kaise Taroge" / Khayal Drut Teentaal "Eri Aali Piya Bin"    

  13. Raga Shudha Kalyan         - Khayal Vilambit Ektaal "Tum Bin Kaun Khabariya Le / "Khayal Drut Teentaal" / Rasa Bheeni Bheeni    

  14. Raga Durga                      - Khayal Vilambit Ektaal "Too Ras Kan Re" / Khayal Drut Teentaal "Chatur Sugar Balamwa"    

  15. Raga Shudha Kedar          - Khayal Vilambit Ektaal "Sohe Lare Ri" / Khayal Drut Ektaal "Sawan Ki Boondaniyan"    

  16. Raga Tilak Kamod             - Khayal Vilambit Jhaptaal "Tirath Ko Sab Kare" / Khayal Drut Ektaal "Man Mein Mohan Biraje"    

  17. Raga Kalashree           - Khayal V. Jhaptaal "Dhan Dhan Mangal Gao" / Khayal Drut Teentaal "Dhan Dhan Bhag Suhag Tero"    

  18. Raga Malkauns                 - Khayal Vilambit Ektaal "Pag Lagan De" / Khayal Drut Teentaal "Rang Raliya Karat"    

  19. Raga Darbari Kanada       - Khayal Vilambit Ektaal "Aur Nahi Kachhu Kamke"    

  20. Raga Suha Kanada           - Khayal Drut Ektaal "Tu Hai Mohmadsha"    

  21. Raga Miya Malhar        - Khayal Vilambit Ektaal "Kareem Naam" / Khayal Drut Ektaal "At Ghumar Aayi Badariya"    

  22. Thumri                            - "Jadu Bhareli Kaun Albeli"    

  23. Thumri Jogiya                 - "Piya Milan Ki Aas"    

  24. Bhairavi                          - Bhajan "Jo Bhaje Hari Ko Sada"    

    Acknowledgements

 "Swaradhiraj": Commemorative Volume (in Marathi), edited by Sriram Pujari, Srirang Sangoram & Prasannakumar Aklujkar. Pune: Bhimsen Joshi Golden Jubilee Committee, 1996.

  Michael Kinnear, A Discography of Hindustani & Karnatic Music. Westport (Connecticut) & London: Greenwood Press, 1985, pp. 163-69.

 

 

EMAIL

 

 

Last updated on 12 April 2012

 

 

 

Home Page