Indian Music Discographies

 

Indian Music: Selective Discographies

Laxmibai Jadhav of Baroda

(student of Haider Ali, younger brother of Alladiya Khan)

 

 

 

 

Laxmibai Jadhav of Baroda - List of 78 rpm recordings

 
  HMV P series [c.1930]:
 
  1a         P 13365            Adana Kanada              - Baje jhananana payal mori
  1b                                 Khamaj Thumri        - Chodo chodo behari   
  2a        P 13378            Bhoop                           - Yemhanse kain rar     
  2b                                Des                               - Bansiyaki dhun
  3a        P 13395            Sohoni                         - Baran baran kar singar
  3b                                Bhairavi                        - Wohi jao jahan raho tum
  4a        P 13457            Jangla                          - Sang pahu wat kiti [Marathi] [Feb.1931]
  4b                                Mand                            - jyavon jyavon sainyya main tose
  5a        P 13533            Mand dadra                 - Mat maro najariya
  5b                                Bhimpalas                     - Man har lino banke sanvariya
 
 Records issued till September 1932:
 
  6a        80 3882           Bhimpalas                     Man har lino [reissued: see 5b above]
  6b                                Mand                           Mat mare najariya
  7a        --                      Mishra Mand                - Bansi ka bajana
  7b        --                      Pilu                              Prem nagari
  8a        N 4120             Mishra Pilu                   - Sare chaanda soda kanhaiya [Marathi]
  8b        N 4120             Mishra Mand               Deva nija mipanaas
  9a        N 4141              Kafi                             Giridhar jhulata radhe
  9b        N 4141              Tilang                           Dijyo mori navranga chunari
 10a       N 4179             Pilu                               - Mora bansiwala kanha
 10b       N 4179             Mishra Pahadi               Kunjan me khelo baro kanhaiyya
 
 Records issued c. 1934:
 
 11a       N 5079             Mishra Pahadi             Ruslasi hari kan barein  [Marathi] [Jul. 1934]
   [Lyric: Rajkavi Chandrashekhar of Baroda]
 11b       N 5079             Mishra Mand                - Wajawi murali  [Lyric- Kavi Kishore]
 12a       N 5138             Bhavgeet                      - Kiti goda goda vadala [Marathi]
 12b       N 5138             Bhavgeet                      - Nath karuna sagara ai kashi
 13a       N 5602             Yaman                          Eri eka nazara           
 13b       N 5602             Deskar                         Katawa gada gailava
 14a       N 5608             Pahadi                      Kanhaiya tero karo
 14b       N 5608             Tilak Kamod                 Jamuna ke teer jadu vale
 15a       N 5613             Bhairavi                       - Bhajan bina nacha jaiyo
 15b       N 5613             Bhairavi                        - Tuma bina mori kaun khabar le
 16a       N 5715             Bahar                           Basant ki dhum machi                              MP3 excerpt
 16b       N 5715             Natkamod                    Nevar bajo re                                         MP3 excerpt  
 17a       N 5723             Kafi                              - Barakata valiyo [Oct.1934]
 17b       N 5723             Des                               - Khelana na jao
 18a       N 5739             Hori                             Hori khelat brija me
 18b       N 5739             Sarang                     Gagana shira bhari
 19a       N 5803             Mishra Zilla                 - Piya ko sandesha
 19b       N 5803             Bhajan                         - Moya ban ke lage sahaye
 20a      N 26921           Bibhas                          - Mora re mita papiharwa
 20b      N 26921           Shukla bilawal             - Bjarana jo gai
 
 Records issued c.1934-35:
 
 21a       FT 5330           Kafi                             Barakanwa liyo
 21b       FT 5330          Adana                          Baje jhananana
 22a      FT 5538           Khambavati                  Man mohan gun sundara
 22b      FT 5538           Mishra Tilak Kamod    Mangal prabhu madhur                       MP3 excerpt
 23a      HT 48              Raisa Kanada               Ri tum samajh nah                              MP3 excerpt
 23b      HT 48              Gauri                           Naad gupta ved
 
 Young India [December 1936]:
 
 24a      TH 8348          Deshi                            - Tu mera man har
 24b      TH 8348          Garakala                       - Re langarava
 25a      TM 8303          Nand                            - Mila de sakhi
 25b      TM 8303          Nand                            - Ayo vasant sakhi
 
 Young India [December 1938]:
 
 26a      TM 8319           Bhimpalas                     - Rusala hari kan uga [Marathi]
 26b      TM 8319          Tilak Kamod                 - Avari mohan pichkari [Lyric: M. G. Rangnekar]
 27a      TM 8345          Kafi                              - Bhillichya vanphale man ghale [Marathi]
 27b      TM 8345          Mand                            - Baghu aaj mohan shyam
 

Grateful acknowledgement is made to my sources, chiefly Suresh Chandvankar, and the Jamkhindi Collection, Jaykar Library, University of Poona for some of the above material. Any additional information, or corrections to the above, will be most welcome. The image below is hyperlinked to Rajan Parrikar's web page on Laxmibai. Thanks also to K. Falkenberg (Cologne) for alerting me to the contents of one of the 78rpms: HMV  4179.
 

 

 

EMAIL

 

 

Last updated on 3 July 2006

 

 

 

Home Page