Indian Music Discographies

 

Indian Music: Selective Discographies

Sawai Gandharva

(1886-1952)

 

 

 

 

Sawai Gandharva: List of 78 rpm recordings

  1   Zonophone N1364          Miya malhar          mohammad shah rangile

  2   Zonophone N1364           Bhairavi                   lagat karejawaiya gune mauneta

  3   N 1365/Twin FT 2182   Kafi                         kiti sangu tula  (Saubhadra)

  4   Zonophone N1365         Jogiya                     mazhya maniche hitguj sare

  5   N 1366/Twin FT 2182   Jogiya                     vadha jaun kunala (Saubhadra)

  6   Zonophone N1366         Pilu                          priyakar mazhe bhase majwari

  7   Zonophone N1367         Sarang                    mate gunakala   

  8   Zonophone N1367         Garudadhwani        timira kara kiti ghadwiti 

  9   Zonophone N1368         Pahadi                     karuna ki mazhi maya                       

  10  Zonophone N1368         Jaunpuri                sau param wimal sakhi

  11  Zonophone N1369         Malkauns                dev sakha mukla

  12  Zonophone N1369         Gara                        lawkari dhav re

  13  HMV N5098                  Bhajan                    thamb ata panduranga  

  14  HMV N5098                  Bhajan                    thamb ghali mazhe aai

  15  HMV N 5713                  Dhani                      kahe raja lanata jiyara

  16  HMV N 5713                  Hindol                     lala jina karahua

  17  HMV N 5720                  Deskar           jhananana baje payaliya

  18   HMV N 5720                 Bhairavi          aaiwe hori sahiwa

  19   HMV N 5726                 Surdasi malhar     badarva barana lage                                    MP3 Excerpt

  20   HMV N 5726                Mand                      kishori kyun bala mohe na

  21   HMV N 5744                Tilang                     jao jao sakhi madhovana

  22   HMV N 5744                Tilak kamod           man men mohana viraja

  23   HMV N 15827              Gujri todi               samaja mana gorakha nanda

  24   HMV N 15827              Puriya                     piya gune mauneta

  25   HMV N 15858              Asavari                   prita na kijiye

  26   HMV N 15858              Nat malhar            banara vyahana

  27   HMV N 15889              Bhairavi thumri     bina deke padata nahin

  28   HMV N 15889              Puria dhanashri     para karo araja suno

  29   HMV HT 36                Miya Malhar         mohammad shah rangile

  30   HMV HT 36                Bahar                      kaliyan sanga

  31   HMV HT 46                   Shankara          kala na pare maike

  32   HMV HT 46                  Adana                     jo teri raja jo chahe

 

 

EMAIL

 

 

Last updated on 22 July 2003

 

 

 

Home Page

 

 

EMAIL